Els treballs per rehabilitar els ponts de Sant Pere i de l’avinguda de Jacquard ja estan en marxa

Aquesta setmana han començat les obres de dos dels ponts més coneguts de la ciutat. Els projectes es financen amb les ajudes dels fons europeus Next Generation 2.

obres pont sant pere

Els treballs de rehabilitació del Pont de Sant Pere se centraran en l’estructura, deteriorada pel pas dels anys i els efectes de la climatologia. A més, es renovaran les voltes ceràmiques, afegint-hi una biga de coronació ancorada al terreny amb tirants d’acer, que servirà per refermar-ne l’estabilitat.

obres pont sant pere

Les obres han de permetre també millorar l’accessibilitat i la seguretat. A la part superficial, es refarà el paviment i el sistema de recollida d’aigües pluvials i s’instal·laran noves baranes.

obres pont sant pere

Coincidint amb aquestes actuacions, l’ajuntament vol recuperar el valor històric i paisatgístic del pont, que data de l’any 1579. Per això, es millorarà l’enllumenat ornamental. La inversió és d’1,2 milions d’euros.

obres pont jacquard

Aquests dies també s’han iniciat els treballs de reparació del pont de l’avinguda de Jacquard. Les actuacions es divideixen en dues parts. D’una banda, en l’àmbit superior, es millorarà el drenatge i la impermeabilització del paviment. Mentre durin les obres s’instal·larà una barrera i es reforçarà la seguretat a la barana.

obres pont jacquard

D’altra banda, als elements estructurals, es reconduirà l’aigua de pluja recollida als embornals amb tubs de desguàs. També es repararan els elements danyats amb patologies a l’obra de fàbrica, al voladís de formigó armat i a l’estructura metàl·lica. El pressupost és de 778.000 euros.

obres pont jacquard

Es preveu que els treballs durin 6 mesos. En aquest temps es garantirà un carril mínim per cada sentit de circulació, així com també el pas de les persones.