Els veïns de Les Martines podran desplaçar-se al Centre amb taxi a preu de bitllet d’autobús

A partir de dilluns els veïns de Les Martines tindran transport públic fins a Terrassa amb la posada de marxa, en fase de prova pilot, de la L18 Flex. No serà una línia regular d’autobús perquè els forts pendents de la urbanització i la dispersió dels potencials usuaris ho feia inviable.

El servei, gestionat per l’AMTU, serà a demanda, prèvia reserva per l’aplicació FlexitransportCatalunya o per telèfon.

Estarà disponible de dilluns a divendres no festius en tres franges horàries: de 8 a 11, d’1 a 3 i de 6 a 8. El desplaçament el farà un taxi de quatre places i no admet trajectes interns, només de Les Martines a Terrassa o viceversa. Un cop acabi la prova pilot, al gener, s’estudiarà l’ampliació de l’horari i es faran els ajustos que calguin. L’horari del servei també es podria ampliar.

El servei de la L18flex s’ha de demanar amb una antelació mínima d’una hora i màxima de dos dies. Cal concretar l’hora i el lloc de recollida, que haurà de ser en alguna de les parades senyalitzades.

El bitllet té un cost d’1,45 euros, com un bitllet senzill, que es pot pagar a través de l’aplicació o directament al taxista.

El govern i l’AMTU preveuen, al gener, posar en marxa una tercera línia flexible, la L15, a Can Parellada. Es farà en autobús com la L12, que ja funciona des de fa uns mesos a Can Palet de Vista Alegre.