Pla Local De Joventut 2

Emancipació, empoderament i cohesió social, els 3 eixos del nou Pla Local de Joventut 2022-2026

Només 6 de cada 10 terrassencs i terrassenques d’entre 16 i 35 anys s’ha emancipat i un 13% dels que ho aconsegueixen acaben tornar a casa dels pares per motius econòmics, principalment.

És un dels temes que més preocupen al jovent i un dels tres eixos del nou Pla Local de Joventut de Terrassa 2022-2026 que s’aprovarà al ple de desembre.

En la darrera Comissió Informativa de Cicles de la Vida celebrada aquest dilluns al matí s’ha aprovat per unanimitat elevar-lo a la darrera sessió ordinària de l’any

Segons la regidora de Joventut, Ona Martínez, es tracta de l’instrument que ha planificar les polítiques de joventut dels propers 4 anys.

Així, després de fer una diagnosi quantitativa i qualificativa de la situació actual, s’ha dissenyat un document que té 3 eixos: a banda de l’emancipació ja esmentada, l’empoderament i la cohesió social.

Les actuacions que se’n derivin s’avaluaran de forma continuada i anual.Pla Local De Joventut 2

Pla Local De Joventut 1