En 10 mesos, cap expedient sancionador nou als grans tenidors de pisos buits

TeC acusa el govern municipal de no complir els acords plenaris. És una denúncia reiterada per part d’aquest grup de l’oposició que ha tornat a centrar bona part del debat de la darrera reunió ordinària de la Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, celebrada aquest matí de dijous.

Durant la breu sessió matinal, el regidor Xavier Martínez ha exposat que el ple de juny de 2016 va aprovar una proposta de resolució on l’equip de govern es comprometia a obrir expedients sancionadors mensualment a les entitats financeres per tenir habitatges buits, fer públics els noms d’aquests grans tenidors i augmentar la quantitat de les multes. Segons Martínez, en aquests 10 mesos transcorreguts no s’ha obert cap nou expedient. Per tant, diu, s’ha incomplert la proposta.

Segons la tinent d’alcalde de l’àrea, Lluïsa Melgares, la moció anava subjecta a un increment del personal per poder fer front a aquesta situació. És un tema que no s’ha deixat de treballar –ha dit- i, a mesura que s’incrementin els recursos destinats, s’obriran nous expedients, ha assegurat Melgares.