En marxa el Digital Impuls Hub, una aliança per promoure la transformació digital

Aquest dijous al matí s’ha dut a terme una trobada institucional entre els membres fundacionals del Digital Impulse Hub; l’aliança per impulsar i promoure la transformació digital de la indústria i el comerç, del sector públic, de les eines de formació, el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les pimes. Aquest Digital Innovation Hub (DIH) està impulsat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC. El Digital Impulse Hub ja es troba registrat en el catàleg de Digital Innovation Hubs de la Comissió Europea.

Durant la reunió, que ha estat celebrada en doble format – format presencial a la seu de la Cambra i en format telemàtic-, s’han visualitzat els resultats obtinguts fruit del grup de treball establert durant els darrers mesos, alhora que s’han revisat els propers passos i accions a seguir per al desenvolupament i promoció d’aquest projecte conjunt.

La urgent necessitat d’avançar en la transformació digital tant de la pime com en el sector del comerç, així com en la capacitació de les persones i en l’àmbit de l’administració pública, marca la necessitat d’unir la quàdruple hèlix –empresa, recerca i educació, administració i ciutadania- per enfocar els esforços territorials ben alineats amb les prioritats del Digital Europe Programme, que marcarà les actuacions en el marc europeu de la digitalització durant el període 2021-2027.

Aglutinar, posant en comú i a disposició de les empreses i de la societat, els recursos de les entitats que participen en el hub que estiguin enfocats a impulsar la digitalització, és el substrat actual en què es fonamenta aquesta iniciativa –que ja camina- per propiciar una participació coordinada en consorcis internacionals i aportar valor afegit al desenvolupament territorial i socioeconòmic en el camp de la digitalització a través de projectes europeus.

L’activitat del hub es recull  en un web i té definida la seva identitat visual corporativa: la tipografia és acompanyada d’una xarxa en forma de cercle en simbolització de la unió i interconnexió, mitjançant nodes i enllaços que connecten una xarxa global digital.

Digital Impulse Hub és un projecte comú estratègic, fruit de la col·laboració pública i privada, per a fomentar la transformació digital de la pime i del comerç, també del sector públic, fomentar la formació i capacitació digital i afavorir el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les pimes.

Aglutina centres de competència, universitats i els seus grups de recerca, l’administració local i empreses i start-ups, que seran coordinades per la Cambra de Terrassa. El hub està localitzat en un àmbit territorial amb entitat i dinàmiques pròpies dins la gran àrea d’activitat socioeconòmica en l’entorn de Barcelona, on es localitza la principal indústria manufacturera d’alta tecnologia i les principals empreses d’enginyeria, digitalització i un important clúster d’indústries creatives digitals.