En marxa una campanya per detectar els maltractaments a les persones grans

L’Ajuntament posa en marxa una campanya de sensibilització sobre els maltractaments a les persones grans. Durant tot el 2023 es promourà entre la ciutadania la reflexió sobre el maltractament als avis a través de recrear diferents situacions quotidianes en dibuixos. Unes situacions que sovint esdevenen quotidianes i inadvertibles. Amb l’eslògan «Ho veus? És maltractament» i a través de les xarxes socials i canals de comunicació, es recreen actituds, accions i situacions que de forma sutil o explícita es produeixen maltractaments a les persones grans.

Amb la campanya es busca interpel·lar les consciències individuals i col·lectives davant una realitat que de vegades s’oculta o es normalitza. La campanya és una acció paralel·la a la implantació del Protocol d’actuació davant els maltractaments a les persones grans, instaurat el passat mes d’octubre. Aquest protocol determina com han d’actuar els serveis sanitaris, la policia o els serveis socials en cas de maltractament, una actuació que ara es vol donar a conèixer a la ciutadania.

La Taula tècnica d’on ha sortit la campanya és un òrgan consultiu de l’Ajuntament amb una vintena d’entitats, institucions i serveis públics relacionats amb la gent gran. Segons la Declaració de Toronto del 2022, el maltractament envers les persones grans és una acció única o repetida, o la manca d’una resposta adequada que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi una espectativa de confiança. En cas de detectar algun maltractament d’aquest tipus cal trucar al telèfon 93 739 70 95 o enviar un mail a maltractamentpersonesgrans@terrassa.cat.

Maltractament