Endesa avança en l’automatització de la xarxa elèctrica del Vallès Occidental amb una inversió d’1,1 milions d’euros

Endesa, en línia amb el seu Pla de Qualitat i amb la voluntat de preparar la xarxa elèctrica pel futur, ha instal·lat durant el 2017 fins a 62 nous telecomandaments en centres de transformació del Vallès Occidental, uns nous sistemes de control remot que permeten fer maniobres d’operació a distància. D’aquesta manera, es redueix el temps de resposta en cas d’incidències i s’assegura la continuïtat i qualitat del subministrament elèctric a la comarca. La inversió, aportada íntegrament per la companyia, ha estat de gairebé 1,1 milions d’euros.

Amb aquesta millora, el Centre de Control que Endesa té a Barcelona pot accionar a distància els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs, ja que rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera, s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions, un total de 126.724.

En concret, a 26 de les 62 instal·lacions també s’han substituït els elements de maniobra convencionals per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Els nous dispositius redueixen la necessitat de manteniment, ja que el gas incorporat s’autoregenera, a diferència de l’oli que pateix una descomposició gradual. Alhora, el material conté propietats dielèctriques, fet que impedeix una bona conducció de l’electricitat i disminueix el risc d’incidència, gràcies a la seva alta estabilitat tèrmica i química. Als 36 centres de transformació restants s’han portat a terme motoritzacions dels elements de maniobra ja existents.