Endesa dona un segon ús al 76% dels residus provinents de la xarxa elèctrica dels Vallesos i Maresme

Endesa té a Catalunya més de 98.600 quilòmetres de línies elèctriques, de manera que quan es realitzen treballs de manteniment i millora de la xarxa es generen, inevitablement, residus. Cada dia, es treballa per valoritzar-los al màxim i que deixin d’existir donant-los una nova vida. Actualment  es reutilitzen i aprofiten un 76% dels residus provinents de la xarxa de distribució de les comarques vallesanes i el Maresme aplicant l’economia circular.

En concret, durant l’any passat es van tornar a utilitzar, totalment o parcialment, tres quartes parts dels materials usats en diferents obres de manteniment i millora de la infraestructura elèctrica d’arreu del Vallès Occidental i l’Oriental, així com del Maresme.

A tall d’exemple, al 2019 es va recuperar cablejat elèctric, bateries i acumuladors; es van regenerar o donar nous usos als olis minerals utilitzats en subestacions elèctriques; i es van reciclar o recuperar metalls i compostos metàl·lics.