Endesa elimina 13 quilòmetres de cablejat aeri del Vallès Occidental

Endesa ha acabat els treballs per retirar la línia de mitjana tensió, de més de tretze quilòmetres de longitud i 77 torres que transcorria pels municipis de Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Terrassa.

La intervenció ha permès millorar la qualitat ambiental i paisatgística del Vallès Occidental. En el cas concret de Terrassa en total s’han eliminat 2.911 metres de cablejat de vint torres. A més, s’han retirat les corresponents bases de formigó que fixen les torres al terra, i s’ha procedit a la restauració dels clots mitjançant el farciment amb terra vegetal segons la tipologia de cada ubicació.

Els treballs es van iniciar amb la retirada de les torres i cables més accessibles dels municipis de Rubí i Sant Quirze del Vallès. I més gradualment s’han eliminat, fins a completar els treballs, la totalitat de les seves infraestructures de Terrassa i Sabadell, on s’han retirat els cables d’un dels circuits. En aquestes dues ciutats la línia creuava alguns trams ferroviaris, diferents carreteres i, fins i tot una depuradora, entre d’altes.

En aquests casos, les particularitats de cada ubicació ha fet necessària la coordinació amb els diferents organismes gestors i administracions per programar la seva execució, en molts casos treballs nocturns per interferir el mínim possible.