Endesa incorpora ulleres de realitat mixta per a protegir els boscos del Vallès Occidental

Endesa ha incorporat ulles de realitat mixta, que fusionen món real i virtual, per a protegir els boscos del Vallès Occidental.

La companyia ha adquirit 10 cascos amb lents integrades i començarà a desenvolupar un software que permetrà veure, sobre el terreny i amb tecnologia hologràfica, quin volum de vegetació cal talar o podar per la seva proximitat a instal·lacions elèctriques

L’escaneig làser amb tecnologia LIDAR, realitzat durant els últims 3 anys a totes les línies d’alta tensió, permetrà ara traspassar totes aquestes dades al nou programari i generar, així, una visualització d’un model 3D sobre l’entorn físic.

També s’han fet revisions termogràfiques en helicòpter, s’han utilitzat drons per comprovar-ne l’estat, inspeccions acurades a peu de línia i tales i esporgues selectives de les masses vegetals que creixen al voltant de les infraestructures elèctriques.