Endesa reforma una subestació elèctrica a Terrassa per a millorar la qualitat del servei

Endesa ha acabat recentment els treballs de reforma i millora tecnològica de la subestació ubicada a la carretera de Rubí, al terme municipal de Terrassa, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric a més de 1.200 clients de la ciutat.

L’actuació, que ha costat uns 12.500 euros, ha consistit a substituir una bateria de 125 volts de corrent contínua per una de nova més potent que aporta tota la funcionalitat de la tecnologia digital actual. El subministrament que ofereix la instal·lació es dota d’una major potència i capacitat, fet que suposa una substancial millora en l’autonomia i la fiabilitat del servei als clients de la ciutat.

Aquesta actuació forma part del conjunt d’actuacions que Endesa promou al Vallès Occidental per a millorar les seves infraestructures i del subministrament elèctric, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la companyia a les darreres tecnologies del sector.