Endesa renova part de la xarxa elèctrica de Can Candi per integrar-la a l’entorn

Endesa ha finalitzat recentment la renovació de part de la xarxa elèctrica al paratge natural de Can Candi, a Terrassa, amb l’objectiu d’integrar-la a l’entorn. Les tasques han consistit en la substitució de sis suports i la renovació de 250 metres de línia. A banda de les millores en termes d’impacte visual que aquesta actuació comporta, millora, de retruc, la qualitat del servei elèctric als municipis de Matadepera, Terrassa i Vacarisses.

La Companyia ha retirat sis suports de fusta i hi ha instal·lat dos de formigó i un de metàl·lic, els quals ha pintat de color verd oliva per tal d’integrar-los en l’entorn natural on es troben. Tot i que Can Candi no es troba estrictament dins dels límits del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, s’ha volgut fer aquesta actuació per aconseguir una millor integració de la infraestructura en l’entorn on es troba. A més, s’ha renovat 250 metres de línia substituint el cablejat antic per un de nova tecnologia, més resistent que l’anterior.

Aquesta actuació, ha suposat per part d’Endesa una inversió de 15.000 euros i forma part dels plans de millora amb els quals la Companyia treballa per garantir un estat òptim de les seves infraestructures amb l’objectiu de poder seguir oferint un servei de qualitat a tots els clients del Vallès Occidental.