Estudi Dones I Discapacitat

Es busquen dones amb diversitat funcional per un estudi de l’impacte de la violència masclista

El servei de Polítiques de Gènere i l’Oficina de Capacitats Diverses han iniciat un estudi sobre la incidència de la violència masclista en les dones amb  dones amb diversitat funcional de Terrassa.

Les  dones poden patir diverses formes de violència  de manera puntual o continuada Es pot parlar de  violència física, psicològica, sexual, obstètrica i vulneració dels drets sexuals i reproductius, econòmica, digital, vicària, entre d’altres.

Per altra banda, la violència masclista es pot produir en l’àmbit de la parella o ex-parella. Però també a la feina, en l’àmbit digital, institucional, comunitari i polític.

Per participar l’estudi les dones cal que disposin del reconeixement de discapacitat. Calen participants amb diferents tipus de diversitat funcional: ja sigui física (motriu/orgànica), sensorial (auditiva/visual/ceguesa), intel·lectual o del desenvolupament, salut mental i pluridiscapacitat.

A més, en el cas de dones nascudes a d’altres països, qualsevol situació administrativa.

Estudi Dones I Discapacitat

Es pot ol·licitar més informació a:

– Servei de Polítiques de Gènere:polgenere@terrassa.cat / telèfon 937397408

– Oficina de Capacitats Diverses: oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat / telèfon i WhatsApp 646 387 691