Es constitueix la Taula de Seguiment de Rieres

Un dels compromisos anunciats per l’equip de govern per aquest mandat és treballar en la transformació de les rieres del Palau i de les Arenes per aconseguir la seva recuperació i integració futura dins la trama urbana de la ciutat. En aquesta línia, ha dissenyat un nou model organitzatiu per respondre aquestes necessitats i garantir, d’una banda, l’actuació transversal dels serveis municipals implicats en el treball tècnic i, de l’altra, la incorporació dels instruments necessaris per potenciar la participació i el diàleg amb associacions, grups polítics i entitats.

El Decret d’Alcaldia 11107/2020, de 2 de novembre de 2020, recull les directrius a seguir per desenvolupar el Programa Rieres de Terrassa, entre les quals figura la creació de la taula de seguiment de rieres, un equip d’estratègia i d’una oficina tècnica de rieres.

L’objectiu de la Taula de Seguiment de Rieres és ser un espai de deliberació, estudi, proposició i plantejament d’acords, projectes o actuacions al govern municipal, en relació amb els trams urbans de les rieres. Presidit per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramírez, el nou organisme està integrat per una persona representant dels grups polítics amb representació municipal, una altra de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa, representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa (que agrupa a les entitats veïnals) i de membres del nou equip d’estratègia de rieres.

Pel que fa a l’Equip d’estratègia és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic i transversal que centralitzarà totes les actuacions dels serveis municipals relacionades amb les rieres, treballarà tècnicament les propostes, estudiarà els projectes de futur i mantindrà una relació estable amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

Finalment, l’Oficina Tècnica de Rieres treballarà per reforçar una tasca que serà transversal dins l’ajuntament i serà el mitjà per impulsar les propostes de la taula de seguiment de rieres i de l’equip d’estratègia. A més, serà el referent ciutadà per a possibles consultes.