Es redactarà un nou Projecte Educatiu de Ciutat prioritzant la lluita contra la segregació educativa

Marcar els objectius i les línies d’actuació que han de guiar les polítiques educatives de Terrassa, satisfer les necessites de la ciutadania i afrontar el reptes que es plantegen. Aquests són els principis del Projecte Educatiu de Ciutat.

El document actual és del 2003 i el nou equip de govern, amb l’ajut del nou assessor en educació, Rafa Homet, i el consens de tots els agents implicats en redactaran un altre per afrontar la realitat de les properes dècades. Així ho ha explicat el nou assessor en la reunió ordinària de la Comissió de Cicles de Vida que s’ha celebrat aquest matí de dilluns.

En la construcció d’aquest nou relat, combatre la segregació educativa -que no escolar-, és clau, diu. El matís és important. Per a Homet, les grans diferències no es donen entre centre educatius i en horari escolar sinó en les activitats extraescolars o de lleure. Així, segons Humet s’haurà de dissenyar un estratègia educativa de consens per assegurar la igualtat d’oportunitats fora de l’escola i a partir de les 5 de la tarda.

Contestant a les preguntes del regidor de C’s, David Aguinaga, l’assessor també ha explicat que les zones on s’ha planificat l’escolarització (equilibrant les places) i paral•lelament s’ha donat suport als projectes educatius de centre (el projecte Magnet, ha estat l’exemple), els índex de segregació han baixat.

Per revertir aquesta situació, Homet apunta una tercera mesura: s’ha contractat una persona per analitzar els indicadors actuals, localitzar i acompanyar l’alumnat amb necessitats educatives especials. Aquest seguiment es farà durant aquest curs i quan comenci el següent, s’hauran generat nous indicadors que serviran per detectar precoçment aquests alumnes. Aquest treball s’emmiralla en el que ja fan ciutats com Salt, Manlleu, Mataró o Barcelona.

La regidora de JxT, Meritxell Lluís, ha demanat que la detecció d’aquests alumnes amb necessitats educatives especials no s’acoti als que acaben d’arribar sinó que s’incloguin els ja figuren al sistema i no s’ajusten a la mitjana del nivell d’aprenentatge, tant per dalt com baix. Lluís vol que en aquesta lluita contra la segregació s’incloguin també els centres concertats.

Un altre tema important dels propers mesos seran els menjadors escolars. La concessió a l’empresa SERHS acabarà aviat i s’haurà de decidir el model de gestió pels propers 4 anys.