Es reprèn la biometanització en una planta de Can Barba renovada

Aquesta setmana la Planta de Biometanització de Can Barba ha començat a rebre de nou la fracció orgànica dels municipis de la comarca. D’aquesta manera es reprèn l’activitat de la instal•lació que ha estat remodelada completament gràcies a les obres de millora que s’hi han fet des del mes de gener. Les obres han permès optimitzar el rendiment i la capacitat de la instal•lació, que havia quedat obsoleta després de gairebé vint anys de funcionament.

El president del Consorci, Nil López assegura que “amb les obres realitzades hem aconseguit millorar l’eficiència dels processos de planta, disminuir el rebuig amb destí a dipòsit i augmentar la recuperació de quantitat i qualitat de productes: ferro, alumini i principalment de compost. També podrem incrementar en un 30% l’energia elèctrica obtinguda en la biometanització”. “Amb les restes orgàniques tractades a la planta remodelada, la previsió d’obtenció és de 4.400 tones de compost, 85 tones de materials recuperats i 3.200 MWh/a d’energia elèctrica”, afirma el President del Consorci.

L’obra ha suposat una inversió de més de 4’6 milions d’euros aportats per l’Agència de Residus de Catalunya. Les principals actuacions que s’han fet són la substitució dels equips vells; la renovació de la línia de pretractament; la posada a punt de diversos elements de l’obra civil; l’actualització del sistema de control; la millora de l’aprofitament de calor de motors de biogàs pel procés de tractament biològic i l’execució de sitges amb ventilació forçada per optimitzar el procés de maduració.

S’han incorporat al projecte importants elements d’innovació com, per exemple, aprofitar tota la calor residual dels motors de biogàs per assecar el compost en procés, uns elements que ens permetran obtenir més eficiència en aquest procés de gestió residus. Les millores a la Planta permetran reduir la quantitat de rebuig que genera la instal•lació i augmentar la capacitat i eficiència de tractament de la matèria orgànica, tant en el procés de biometanització com en els de compostatge i maduració.