Es talla a la circulació la sortida 23 (Terrassa Oest) de l’autopista C-16 en sentit Manresa

Ja ha quedat tallada a la circulació la sortida 23 de l’autopista C-16 en direcció a Manresa pels treballs que hauran de permetre finalitzar el tram del Quart Cinturó des de Viladecavalls fins a Abrera. Recordem que l’execució de la primera fase d’aquestes obres afecta a aquesta sortida, coneguda com a Terrassa Oest, i que servia per accedir als barris del Roc Blanc i Can Trias per la carretera d’Olesa.

Aquesta afectació s’allargarà durant nou mesos. El tancament de la sortida 23 es produeix un parell de dies després que s’obrís un nou ramal provisional que connecta la C-16 en sentit Manresa amb la B-40.

L’entrada en servei d’aquest vial era necessari per desviar els vehicles. Mentre la situació es mantingui en aquestes condicions, l’Ajuntament recomana als conductors que circulen per la C-16 en sentit Manresa i es dirigeixin al nord de la ciutat, que utilitzin la nova sortida cap a la B-40. D’altra banda, aquells vehicles que tinguin com a destí concret el barri del Roc Blanc, es recomana que facin servir la sortida 22 (Terrassa Sud).