Es talla al trànsit un tram de l’avinguda del Vallès per un esvoranc a la vorera

Un tram de vorera de l’avinguda del Vallès, a tocar del pont de Sant Llorenç al barri d’Egara, s’ha esfondrat. L’esvoranc podria estar provocat per les darreres pluges. El forat ocupa gairebé tot l’ample de vorera, d’uns 7 metres de longitud aproximadament.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha tallat el trànsit en sentit Nord a l’alçada del pont d’Almeria cap on es desvien els vehicles, que hauran de pujar l’avinguda pel costat est (per la banda de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor).

Aquesta mesura s’ha pres fins que es puguin dur a terme les obres de reparació. El consistori ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que dugui a terme de manera urgent aquestes obres: la reparació de la vorera i el reforç dels fonaments del mur.

La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, creu que “és preocupant” que l’ACA “només actuï amb caràcter d’emergència un cop ja s’han produït els danys”. I afegeix que “la manca de conservació de les infraestructures” “perjudica la ciutat”.

El tram de vorera esfondrat es troba al marge dret de la riera de les Arenes aigües avall, just passat el pont de Sant Llorenç. Aquest tram ja havia quedat afectat per les pluges de novembre de 2018 i l’Ajuntament ja va sol•licitar llavors a l’ACA sense èxit que actués reforçant l’endegament en aquell punt.

Després dels aiguats d’aquest 22 d’octubre, el consistori va tornar a detectar que les pluges havien provocat nous moviments al mur de contenció i ho va notificar de nou a l’agència.