L’Escola Pia prohibeix l’ús del mòbil als estudiants d’ESO

L’Escola Pia Terrassa ha prohibit l’ús dels mòbils als estudiants d’ESO. Des d’aquest curs, l’alumnat de secundària haurà de deixar els aparells dins de la taquilla individual tan bon punt arribin. Només podran recollir-los al final de la jornada.

La mesura presa per l’equip directiu de l’establiment educacional concertat respon a necessitats pedagògiques.

La nova norma s’ha comunicat a les famílies i estudiants a l’inici de l’any escolar. La recepció fins ara ha estat variada.

El Departament d’Educació deixa en cada centre la decisió de permetre o no l’ús del mòbil. Mentre que alguns ho han prohibit, altres han preferit regular-ho. El debat està obert i caldrà conèixer els resultats de l’avaluació de la mesura, que l’Escola Pia farà durant tot aquest curs.