Esforços per arribar al 60 per cent de la recollida selectiva de residus

L’any 2017 es van generar a Catalunya 3,8 milions de tones de deixalles que corresponen a 1,4 quilos de brossa per habitant al dia, més de 500 quilos l’any. Això vol dir que ens trobem lleugerament per damunt de la mitjana europea que està en els 482 quilos per habitant l’any. I a nivells similars als de Finlàndia, França o Holanda. La generació de residus augmenta aquest 2017 un 3,3 per cent respecte l’any anterior. La bona notícia és que també augmenta la recollida selectiva, un 7 per cent, la pujada més gran dels últims deu anys, i ja es recullen selectivament el 40 per cent de tots els residus municipals. Tot i això encara és una dada del tot insuficient.

A Terrassa cada un dels 216.000 habitants generen gairebé 1 quilo de brossa (0,99 quilos) al dia, uns 363 quilos l’any. Això sí, es generen de forma selectiva de manera que dels 78.547 quilos de residus generats, gairebé els 27.500 restants es reparteixen entre la matèria orgànica, el paper i el cartró, els envasos o el vidre, mentre que la fracció resta acumula els 51.000 quilos restants que genera la ciutat. Per comarques Osona amb un 60,4 per cent encapçala el rànquin català de recollida selectiva, 20 per cent per damunt la mitjana i assoleix l’objectiu previst per al 2020. La segueixen la Terra Alta, el Pallars Sobirà i el Moianès entre d’altres que superen el 60 per cent dels residus municipals recollits de forma selectiva.

Aquests alts nivells es donen per la implantació de sistemes eficients com és el cas del porta a porta que fan servir 158 municipis catalans. Ja el mes de març l’Ajuntament feia autocrítica i alertava de no assolir l’objectiu marcat per Europa, en la recollida selectiva. A Terrassa es posarà en marxa una prova pilot entre 5.000 ciutadans per ajudar a millorar la recollida selectiva. Un sistema per personalitzar les necessitats de la població i aplicar mesures més afinades per a una recollida per materials més eficient i controlada.

Tot i que el balanç de recollida selectiva de totes les fraccions ha estat positiu, en els darrers deu anys s’ha notat un cert estancament en el percentatge. Per això des de l’administració es vol que la nova Llei de residus també incorpori nous sistemes i instruments innovadors perquè l’any 2020, el món local arribi a recollir el 60 per cent de la brossa de forma selectiva, tal i com vol Europa.