Estudiants de secundària i batxillerat fan les proves Cangur de Matemàtiques

Aquest dijous estudiants de secundària i batxillerat de tot Catalunya han participat a les proves Cangur de Matemàtiques. La promou cada any l’associació internacional Le Kangorou sans frontières, integrada per uns vuitanta països, i que prepara els anunciats, els mateixos a tot arreu. En el cas de Catalunya la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és qui coordina la jornada.

900 alumnes de 21 instituts de Terrassa, Rubí, Vacarisses i Viladecavalls han fet la prova a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. Els participants eren alumnes de Batxillerat i de 4t de Secundària; els dels tres primers curs de l’ESO han fet la prova al seu centre educatiu.

Cada alumne ha rebut un qüestionari de color blau, groc o rosa en funció del curs. Han tingut una hora i quart per contestar 30 preguntes tipus test que anaven pujant de complexitat i puntuació a mesura que s’avança en el qüestionari. Cada pregunta té cinc respostes possibles i contestar-la malament implica perdre una quarta part de la puntuació que li correspon.

Un cop acabada la prova els equips Ecoracing i Cosmic Research de la UPC han organitzat activitats divulgatives pels participants a les proves Cangur.