Exitosa assistència al curs de defensa personal femenina impartit al Q Sport

El Centre Q Sport va ser dissabte l’escenari d’un curs de defensa personal femenina, impartit pel professor de Jiu Jitsu Antonio Hinojosa. Una trentena de dones de totes les edats hi van participar en aquesta vuitena edició.

Durant les tres hores d’autèntic ambient marcial, es va treballar la preparació psicofísica, les tècniques per colpejar, el descobriment dels punts de pressió i de dolor i també es van simular situacions d’agressions bàsiques.

L’objectiu no era un altre que potenciar la defensa d’aquest col•lectiu davant l’augment dels casos de feminicidi i de violència de gènere.