Falten arquitectes tècnics en el mercat laboral

Segons les dades del Servei d’Ocupació del Cateb (Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona) del darrer trimestre del 2023, el mercat laboral no aconsegueix cobrir totes les places d’arquitectes tècnics que se sol·liciten. Aquestes dades mostren que els perfils professionals més sol·licitats al Servei d’Ocupació del Cateb són principalment els de cap d’obra, en segon lloc el de tècnic d’obres i en tercer lloc el de director d’execució d’obres.

Les places que s’han demostrat més difícils de cobrir són la de cap d’obra, les de project/construction manager o les de cap de producció. Les dades del 3r trimestre del 2023 demostren que un 18% de les propostes que es reben no es cobreixen, i que en un 12% d’aquestes ofertes laborals només s’hi presenta una candidatura.

La remuneració econòmica mitjana per moltes de les tasques que duen a terme els arquitectes tècnics es mou en xifres d’entre 70.000 i 80.000 euros l’any per a caps de grup en la gestió de producció d’obra, o d’entre 30.000 i 40.000 euros l’any per tasques de directors d’execució d’obres i adjunts als DEO, caps d’estudis o per project managers.

Segons el Cateb, la figura de l’arquitecte tècnic que el mercat laboral demanda hauria de cobrir aquelles tasques professionals multidisciplinàries que intervenen en els processos que conformen la vida d’un edifici, considerant-hi els aspectes tecnològics, constructius, econòmics i també de gestió. La seva funció professional és assegurar els controls necessaris que garanteixin la qualitat, la seguretat, la viabilitat i la sostenibilitat de l’obra sencera.