FEM Vallès reclama una autoritat del Transport del Vallès per cobrir la demanda específica de mobilitat d’1,4 milions d’habitants

La plataforma FEM Vallès aposta per un govern de la xarxa intermunicipal de Bus a escala Vallès i ha elaborat una proposta per establir línies de Bus ràpid d’articulació comarcal, és a dir, una malla entre ferrocarril i bus de serveis públics a la comarca.

La plataforma denuncia que l’AMB pretengui estendre l’àmbit d’actuació de l’empresa TMB, responsable de la xarxa de Metro i Bus de la conurbació barcelonina, fins la meitat del Vallès Occidental, quan aquesta no és ni la solució correcta ni l’àmbit adient.

La xarxa a escala regional està constituïda, bàsicament, per les Rodalies ferroviàries, però a l’interior del Vallès la mobilitat entre municipis és molt accentuada i forma una malla de relacions pròpia i desatesa.

A part de les relacions radials amb Barcelona, hi ha una multitud de relacions encreuades. De l’ordre de la meitat de la mobilitat obligada, per treball o estudi, surt dels municipis i s’adreça a la rodalia no pas sempre cap a Barcelona.

L’oferta de Bus actual depèn dels ajuntaments, amb limitacions de no poder travessar els límits del terme municipal i depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en les línies entre municipis. Es tracta diverses concessions sense un model integrat, talment con si el Vallès fos com una comarca poc poblada i no un territori poblat i complex d’1,4 milions d’habitants del Vallès que demanen una atenció específica a la seva mobilitat.

En aquest sentit, des de la plataforma FEM Vallès es reclama una autoritat intermunicipal del Vallès per atendre la demanda interna, amb una oferta sòlida de Bus i considera que l’Àrea Vallès seria l’autoritat idònia per desenvolupar la funció. Aquesta autoritat ha d’endreçar i atorgar coherència a les concessions i atendre un model conjunt, procurant la coordinació entre les línies urbanes i les interurbanes.

En síntesi, el Vallès involucra la meitat (53%) de total de la mobilitat entre les grans àrees de la regió de Barcelona, dels quals prop d’un terç desplaçaments són radials amb la capital (29%), una cinquena part del total pròpiament interns del Vallès (22%) i un 2% de relació directa amb el Maresme i el Baix Llobregat.