Ferrocarrils de la Generalitat canvia els uniformes del personal de les Línies Metropolitanes

Des d’aquest dilluns, l’equip de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que treballa a les Línies Metropolitanes (línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) vesteix nous uniformes. Concretament, es tracta del personal d’agents d’estació i maquinistes, guies escolars i l’equip d’inspecció. És un disseny actualitzat, adaptat a les funcionalitats i tasques diàries de l’equip i tenint en compte criteris de mobilitat i perspectiva de gènere.

FGC va iniciar l’any 2017, amb la col·laboració de l’empresa Eumo_DC, el projecte per renovar el disseny de la indumentària corporativa, un procés participatiu on s’ha fomentat la cocreació i el codisseny amb tots els grups d’interès: escoles de disseny, empreses d’innovació i el propi personal, com a persones usuàries d’aquesta uniformitat, i els mateixos viatgers, van poder donar la seva opinió.

L’agost del 2019 es va signar el contracte de subministrament i el febrer del 2020 va començar la producció de les noves peces de roba, una producció que es va veure afectada per la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

Els uniformes vells que el personal deixarà d’utilitzar, un disseny d’Antonio Miró implantant els anys 90, es reutilitzaran i reciclaran. Així, la companyia ha signat un conveni amb la Fundació Formació i Treball per fer possible un model d’economia circular. La companyia recorda que està compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que  promouen la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de les desigualtats i lafi de la pobresa.

El contracte per al subministrament del nou equipament és el primer de la companyia  que està subjecte a un codi de bones pràctiques. Així, s’ha incorporat mecanisme per assegurar la protecció dels drets humans i laborals de totes les persones implicades en la confecció de les peces de roba.