Ferrocarrils manté les tasques de neteja i desinfecció i senyalitza els espais i itineraris

Els trens i les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’adapten al retorn progressiu de les persones usuàries del transport públic. La companyia ofereix actualment el 100% dels serveis a les principals línies durant les hores punta i el 80% la resta de la jornada  i els caps de setmana.

La tornada progressiva de la normalitat es vol fer amb les màximes garanties per recuperar la confiança dels usuaris. Abans de la pandèmia es registraven 350.000 validacions diàries.  Aquesta setmana, segons les dades de la companyia, l’augment és d’un 25% respecte a la passada, tot i que la demanda encara és un 67% inferior a la de la mateixa setmana de l’any passat.

Per complir amb les normes d’aforament i, seguint els criteris i les mesures de protecció que s’han adoptat a altres països del món, tots els trens de Ferrocarrils de les línies Barcelona-Vallès i, d’altres recorreguts, circulen amb la nova senyalització per a millorar l’autoprotecció de les persones usuàries. A l’interior dels combois, seguint els actuals requeriments d’ocupació de la meitat dels seients i de 2 persones per metre quadrat a les plataformes, la companyia ha senyalitzat els seients on està prohibit asseure’s i trambé els espais on les persones s’han de col·locar quan viatgin de peu.

Pel que fa a vestíbuls i andanes, Ferrocarrils ha instal·lat senyalització per garantir la distància recomanada entre les persones usuàries, sobretot davant de les màquines de venda de bitllets i en els accessos a les màquines validadores. També s’ha senyalitzat la distància recomanada a les andanes mentre s’espera el tren. A més, s’han col·locat fletxes en el paviment per canalitzar els fluxos de persones i evitar conflictes entre moviments, garantint la fluïdesa en els itineraris. La compnayia també recorda que s’ha de portar mascareta obligatòriament quan s’utilitzi el transport públic, respectar l’ocupació dels seients i evitar les hores punta i les aglomeracions.

Pel que fa a les mesures de desinfecció adoptades destaquen la neteja a fons amb productes desinfectants i virucides en tots els espais i elements de les estacions en què hi pot haver moviment de clients i els usuaris poden tocar el mobiliari de l’estació. És a dir, màquines de venda de bitllets, passamans o barres de subjecció, per exemple, es netegen diàriament.

D’altra banda, FGC esta col·laborant amb l’ATM en una prova pilot de lliurament gratuït de gel hidroalcohòlic als clients a les principals estacions, per tal que els usuaris en puguin fer ús. Aquests dispensadors de paret van acompanyats d’una senyalització que explica com fer-ne ús de forma segura i responsable.