Persones Usuàries Consultant Mapa Ferroviari En Estació Metro Tmb

FGC i Rodalies unifiquen el nom de Terrassa Estació del Nord

Les estacions Terrassa Estació del Nord de FGC i Terrassa de Rodalies s’unifiquen en Terrassa Estació del Nord. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de Rodalies. Aquesta és una de les 20 estacions actuals de metro, FGC, Rodalies i TRAM canviaran de nom.

I és que l’ATM ha aprovat les noves denominacions seguint les recomanacions de la seva Comissió de Nomenclatura. Aquesta comissió reuneix administracions i operadors del transport per coordinar la nomenclatura de la xarxa de transport públic. Compta amb l’assessorament de l’Institut d’Estudis Catalans i escolta el parer de totes les administracions concernides a cada proposta.

A banda de decidir el nom de les noves estacions, l’ATM ha iniciat un procés de revisió de les denominacions. 

Per una banda, es vol donar sentit a tota la xarxa de transport públic ferroviari com un sistema integrat. Així es vol que les estacions d’enllaç tinguin el mateix nom encara que siguin d’operadors diferents. A més, es pretén que no hi hagi dues estacions no enllaçades que tinguin el mateix nom. El propòsit és evitar confusions entre els usuaris. Denominacions diferents per a estacions no vinculades i denominacions coincidents per a estacions vinculades. 

Per altra banda, es pretén adequar millor la denominació de determinades estacions a la realitat del lloc on es troben, especialment si hi ha reivindicacions veïnals o municipals en aquest sentit.