Finalitza el projecte de reparació del paviment a 18 carrers de la ciutat

Finalitza l’actuació de reparació de paviments que els serveis municipals han dut a terme des del passat 14 de novembre a 18 carrers de la ciutat. La inversió ha estat de gairebé dos milions d’euros.

El projecte ha comportat una considerable complexitat. D’una banda, per la coordinació de les quatre empreses que s’han encarregat de dur a terme la feina. De l’altra, per la incidència de les tasques en la mobilitat, ja que en alguns casos s’han desenvolupat en vies principals de la ciutat. Per això, els treballs han estat planificats per generar les mínimes molèsties possibles.

Entre els carrers en els que s’ha intervingut es trobaven vies tan transitades com les avingudes de Jacquard i del Vallès, un tram del Passeig del 22 de Juliol, el carrer de Pompeu Fabra i el de la Mare de Déu del Socors.

Després de l’obertura definitiva del trànsit a l’avinguda del Vallès, el projecte es pot donar per finalitzat.

En cada cas, les intervencions han estat comunicades prèviament al veïnat afectat. També s’ha informat sobre les modificacions als recorreguts de les línies d’autobús.