Fins al 10 de juliol les persones majors de 16 anys poden presentar propostes d’inversions als districtes

Aquest dimecres s’ha obert el termini per presentar propostes al Procés de participació ciutadana a les inversions als districtes. Fins al 10 de juliol, totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa podran dir la seva en un procés que servirà per decidir com s’inverteix mig milió d’euros al territori.

Al llarg dels darrers dies, tots els Consells Municipals de Districte (CMD) han aprovat les bases del procés, que obre la participació a tota la ciutadania. En els dos exercicis anteriors (2016 i 2017), van ser els CMD els que van decidir com invertir la partida assignada. Ara, tota la ciutadania podrà presentar propostes i defensar-les.

Segons les bases del procés, les propostes a presentar no podran excedir el marc territorial del districte, hauran de ser actuacions de competència municipal, no podran ser contràries als plans municipals o la normativa vigent i hauran de ser tècnicament viables. No es podran presentar propostes que comportin contribucions especials (aportacions econòmiques per part de particulars). Una comissió tècnica filtrarà les propostes, descartant les que no compleixin aquests requisits.

Qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Terrassa podrà presentar propostes d’inversió al seu districte, a través de la plataforma Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat/). També s’ha establert un dispositiu d’atenció i suport per recollida presencial de propostes, adreçat a aquelles persones que no disposin d’accés a mitjans telemàtics o no en tinguin la formació necessària.

El calendari d’aquest dispositiu serà el següent:

  • Districte 1: 27 de juny, de 16.30 a 19.30 h, al Punt del voluntariat (atri de l’Ajuntament)
  • Districte 2: 10 de juliol, de 10 a 13 h, al Centre Cívic Montserrat Roig
  • Districte 3: 25 de juny, de 10 a 13 h, al Centre Cívic Alcalde Morera; 27 de juny, de 10 a 13 h, al Casal Cívic de Can Parellada
  • Districte 4: 3 de juliol, de 10 a 13 h, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
  • Districte 5: 5 de juliol, de 10 a 13 h, al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
  • Districte 6: 29 de juny, de 10 a 13 h, al Centre Cívic President Macià

Els membres dels CMD i les entitats podran presentar les propostes presencialment a través d’uns formularis que estaran a la seva disposició a les seus dels CMD. Posteriorment les propostes s’abocaran a la plataforma Participa a Terrassa.

Entre el 16 i el 25 de juliol, la ciutadania que hagi presentat propostes tindrà l’oportunitat de defensar-les davant els CMD. Les persones interessades a intervenir en els plenaris ho hauran de demanar en els termes i condicions que recull el document de bases del procés. Cada plenari prioritzarà les propostes recollides i les 10 primeres aniran a validació tècnica (del 26 de juliol al 14 d’octubre). Si alguna proposta és descartada per no ser viable, se substituirà per la següent de la llista. Així, cada districte tindrà una llista tancada de 10 propostes candidates. Finalment, entre el 15 i el 31 d’octubre, cada CMD decidirà quines propostes es duran a terme. Per fer això, es farà una nova llista, prioritzant les que el CMD consideri. La llista es tancarà quan el pressupost assignat (83.000 € per districte) s’esgoti. Al novembre les propostes ja es podran executar i el procés es tancarà amb una valoració per part dels CMD.

El Procés de participació a les inversions als districtes s’emmarca en el compromís del Govern Municipal, expressat al Pla de Mandat, de dotar els Consells Municipals de Districte de recursos econòmics de gestió i decisió pública per prioritzar accions en els seus territoris.