Francesc Torres i Daniel Crespo, candidats per ser escollits com a rector de la UPC

Aquest dijous, 29 d’abril, s’inicia la campanya electoral per elegir rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Acabarà el 12 de maig i el 13 serà la jornada de reflexió.

Francesc Torres Torres (actual rector des del 2017 i que opta a la reelecció) i Daniel Crespo Artiaga són els dos candidats . L’elecció s’efectuarà per urna electrònica, del 14 al 19 de maig, a través del web eleccionsrectorat2021.upc.edu.

Les votacions seran  del 14 de maig (a partir de les 10 h) al 19 de maig (a les 9.59 h). La proclamació provisional del candidat electe serà el 19 de maig. I des d’aquell dia i fins al 21 de maig, s’obrirà un període de reclamacions. La proclamació definitiva del candidat electe està prevista pel 25 de maig.

En aquestes eleccions estan cridades a votar 30.876 persones de la comunitat universitària: 1.309 professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI-A); 3.507 resta de personal docent i investigador (PDI-B); 24.278 estudiantat de grau i màster universitari (EGM) i 1.782 membres del personal d’administració i serveis (PAS). Les eleccions de rector o rectora de la UPC van ser convocades el 6 d’abril.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Cada col·lecció té un coeficient de ponderació.

Es proclama rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats a la primera volta.