Front comú de les patronals catalanes de pimes per afrontar l’estat d’emergència per la sequera

Les patronals de pimes catalanes del Consell Territorial de la Pime (CTP) han acordat unitat d’acció per afrontar l’estat d’emergència per la sequera a Catalunya i reduir l’impacte sobre l’activitat empresarial i la ciutadania, treballant directament, i de manera unitària, des dels diferents territoris. La situació d’estat d’emergència per la sequera a Catalunya tindrà un impacte important en els sectors productius i econòmics del país i, en aquest sentit, les organitzacions empresarials coincideixen amb la petició de Foment del Treball aquesta setmana.  A més, demanen al Govern celeritat i agilitat en l’aplicació de les mesures que s’han de prendre per alleujar els efectes de les restriccions en la indústria i serveis. 

El president del Consell Territorial de la Pime, Xavier Panés, ha subratllat que s’ha traslladant a les administracions que comptin amb les pimes per aportar i analitzar solucions d’urgència a curt i mig termini.

L’augment de les restriccions en les conques internes per l’entrada en emergència tindrà conseqüències per a les empreses i la ciutadania que el govern ha d’intentar pal·liar. 

Les patronals de pimes del CTP demanen que s’estableixin ordres generals de com aplicar les restriccions a les indústries per part dels ajuntaments, i en especial en aquelles indústries que han presentat els plans d’estalvi i eficiència i que s’ampliïn les línies d’ajut i subvencions a tots els sectors per la inversió en la millora de l’eficiència en el cicle de l’aigua.