Govern i universitats acorden començar les classes virtuals a partir de dijous

El Govern i les 12 universitats catalanes (públiques i privades) han acordat avui passar a format virtual la docència teòrica presencial entre els dies 15 i 30 d’octubre, ambdós inclosos. D’aquesta manera es concreta la petició de Salut Pública de reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per Covid-19 mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària.

La resta d’activitats acadèmiques de les universitats es mantindrà, continuant amb les mesures de protecció pertinents. La presència del personal docent i d’administració i serveis s’adequarà a les necessitats que l’activitat de les universitats determini.

En l’informe de l’Agència de Salut Pública es reconeix l’esforç que estan fent les universitats i el compromís de la comunitat universitària amb el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat adoptades.

Les universitats catalanes han dut a terme un esforç per poder iniciar el curs acadèmic 2020-2021 amb el seguiment i compliment de totes les mesures adoptades per garantir que l’activitat presencial sigui segura. En previsió de l’índex de contagi per la Covid-19 a Catalunya, s’ha dissenyat un model híbrid de docència que es va adaptant en funció de l’evolució de la pandèmia.