Govern i universitats acorden des d’ara i fins al pròxim curs un període d’excepcionalitat

El Govern i les universitats catalanes han acordat considerar com a període d’excepcionalitat el pròxim curs universitari 2020-2021, independentment de la situació de l’estat d’alarma declarada pel Govern de l’Estat. Aquest període ha començat aquest mes de juny i s’allargarà fins a la finalització del pròxim curs acadèmic. El Govern, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, les dotze universitats catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han impulsat aquest període d’excepcionalitat atenent que la situació d’incertesa causada per la pandèmia pot allargar-se encara un temps indeterminat i això impedeix garantir un retorn a una situació d’estabilitat en l’activitat acadèmica.

En aquest sentit, s’ha creat un grup de treball de Programació i Ordenació Acadèmica juntament amb representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca i d’AQU per treballar en el disseny del curs vinent preveient múltiples escenaris i no caure en la improvisació. Aquests futurs escenaris, que seguiran complint amb totes les mesures de seguretat necessàries no descarten, ara per ara, la possibilitat fins i tot de nous confinaments si es produís en els propers mesos un rebrot de Covid-19.

Pel curs vinent, les universitats mantindran la modalitat d’impartició docent determinada per a graus, màsters i doctorats. Cada universitat, però, en exercici de la seva autonomia i en funció de les seves circumstàncies podrà organitzar entorns virtuals en els programes que considerin oportuns per tal d’assegurar que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge desitjats. Igualment, durant aquest període d’excepcionalitat les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes formatius que s’hagin de veure alterats (activitats presencials en grups grans, pràctiques externes, mobilitat) i anunciar i difondre la possibilitat d’organitzar els entorns virtuals necessaris en cada programa.

En cap cas, però, no es podrà introduir un canvi de modalitat del programa sense haver estat aprovat prèviament. Finalment, per tal de garantir en tot moment la qualitat dels estudis, es demanarà la modificació, si s’escau, dels protocols oportuns a aplicar en les acreditacions de titulacions tenint en compte les característiques d’aquest període d’excepcionalitat. Des de l’inici de la pandèmia, el Govern, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i les 12 universitats han impulsat un seguit de mesures per assegurar el mínim impacte en els aprenentatges del col·lectiu d’estudiants i garantir, sobretot, que cap estudiant perdés aquest curs per culpa de la crisi sanitària.

En aquesta línia, es van consensuar formats d’avaluació no presencial i un seguit orientacions a tenir en compte per les universitats a l’hora d’implementar-les, així com altres mesures referents a les pràctiques externes, els treballs finals de Grau i Màster, i el calendari acadèmic. Així mateix, des d’un bon principi, el Govern i les universitats han anat prenent, en funció dels criteris establerts per les autoritats sanitàries en cada etapa, les mesures necessàries per garantir la salut de tota la comunitat d’estudiants, així com del personal docent (PDI) i d’administració i serveis (PAS).