Habitatge Terrassa explica els nous models d’accés a un pis

L’accés a l’habitatge constitueix una de les principals preocupacions per a la majoria de ciutadans. La bombolla immobiliària i la crisi que se’n va derivar, així com la precarietat laboral i les dificultats per obtenir crèdits hipotecaris, han agreujat encara més la situació. Però paral·lelament es dóna la circumstància que existeix un notable parc de pisos en desús.

Per contribuir a resoldre aquesta paradoxa, Habitatge Terrassa vol posar sobre la taula nous models que facilitin aquest accés, més enllà de la compra o del lloguer. Amb la intenció de debatre les diverses alternatives, aquest dimecres s’ha celebrat la jornada Dóna una nova vida a l’habitatge, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.

El nou programa Mobilització d’Habitatges Buits, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, planteja diferents opcions, pensades per donar resposta a un ampli ventall de casuístiques. En destaca, per exemple, la masoveria urbana, una fórmula en la que els propietaris cedeixen l’ús del seu habitatge als usuaris, que n’assumeixen la rehabilitació i el manteniment, a canvi de viure-hi durant el temps estipulat. O el cohabitatge, model en que una cooperativa compra un habitatge i en cedeix l’ús als seus membres. Es tracta d’una bona opció per a persones grans que no volen viure soles i que prefereixen fer-ho en comunitat.

D’altres possibilitats interessants són la cessió d’ús, una forma d’accedir a un lloguer ‘tou’, gràcies a que Habitatge Terrassa es responsabilitza del llogater i del cobrament de les mensualitats. La borsa de mediació de lloguer social també pot ser una eina útil per a les persones que hi estiguin inscrites (actualment, 624) i per als propietaris.

És previst que aquesta xerrada es repeteixi a tots els districtes de la ciutat. El programa de Mobilització d’Habitatges Buits és fruit d’un acord assolit al Ple de febrer de 2016.