Hockey per Terrassa i Eina Cooperativa signen un acord per a la promoció de l’hoquei a les escoles

Eina Cooperativa, entitat amb seu a Terrassa i que ofereix serveis socioeducatius al Vallès, i els clubs d’hoquei de Terrassa i Matadepera, juntament amb Hockey per Terrassa, han signat un acord per desenvolupar un projecte de promoció i foment de l’hoquei a les escoles i instituts dels dos municipis.

La proposta té com a objectiu impulsar la pràctica d’aquesta disciplina, proporcionant els materials i coneixements necessaris i facilitant l’organització dels entrenaments. Es pretén així aconseguir un alt nivell de qualitat tècnica als entrenaments i a la competició per garantir la continuïtat un cop finalitzi l’etapa escolar i els infants passin a l’esport federat.

L’acord contempla la creació d’una comissió de seguiment i coordinació entre totes les entitats participants, que faciliti la implantació del projecte de forma homogènia a tot el territori. Així mateix, serà l’òrgan encarregat de prendre les decisions estratègiques i de fer el seguiment dels acords adquirits i recollits en el conveni.

Aquesta comissió estarà formada per un representant de cadascun dels clubs d’hoquei que signa el conveni, un representant de Hockey per Terrassa i un representant d’Eina Cooperativa. Si es creu convenient, es podrà convidar a les reunions de la comissió un representant de l’Ajuntament de Terrassa, un representant de la Federació Catalana de Hockey o qualsevol altra persona en nom i representació d’alguna altra entitat que participi en el desenvolupament del projecte.