Humana va recollir l’any passat 10,2 tones de roba a Terrassa

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit 930 tones de tèxtil usat al Vallès Occidental, en 19 municipis, durant el 2019 per donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa un augment de l’1,7% respecte l’any anterior (915 tones). A Terrassa va recollir 10,2 tones. On més va recollir va ser a Sant Cugat, amb 195,6 tones.

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 2,1 milions de peces de roba, la gestió de les quals implica un doble benefici: el primer és ambiental, perquè redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 2,9 milions de tones de CO2 a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO2.

El benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits. D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials.

El 2025 tots els municipis de la Unió Europea hauran d’establir una recollida separada per al residu tèxtil. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), els residus tèxtils representen el 4,11% del total de residus municipals (163.478 tones al 2018). Els gestors autoritzats a Catalunya van recuperar 19.051 tones de residu tèxtil municipal, és a dir: només se’n recull l’11,7%.

Humana és una organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper