ICATER crea la Comissió de Dret Mercantil sota demanda dels col·legiats

L’ICATER crea una nova comissió de treball a partir de la demanda dels mateixos col·legiats amb l’objectiu fonamental de formar un grup específic d’advocats interessats en recollir i estudiar documentació sobre qüestions i novetats relacionades amb el Dret Mercantil, compartir experiències, així com fomentar la seva difusió i participació en formacions especialitzades. Aquesta nova comissió compta fins a la data amb 17 inscrits, i com totes les altres comissions d’ICATER la presidirà un membre de la Junta de Govern, en concret la Diputada Mireia Labarias. Amb vocació de reunir-se mensualment a les instal·lacions de l’ICATER, la primera reunió tindrà lloc el proper 24 de maig.