Ajuntament

Identificar la situació de l’ús del català a l’Ajuntament

L’Ajuntament  vol fer diagnosi sobre l’ús del català en tots els àmbits del consistori. L’estudi que encara es troba en les primeres fases  vol comprovar el compliment del reglament  d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Terrassa que es va aprovar el 2004. Així s’ha anunciat aquest dimecres a la Comissió Informativa de Drets Socials.

El primer pas és elaborar un qüestionari que es passarà a tots els treballadors i les treballadores municipals. La diagnosi ha d’identificar la situació de l’ús del català en els diferents serveis de l’administració local.

També s’està treballant en la idea de crear un punt de garanties lingüístiques a la web de l’Ajuntament. Aquesta eina digital serviria per  facilitar a la ciutadania la resolució de qualsevol dubte relacionat amb els usos lingüístics del català. Aquest recurs podria estar enllaçat amb el ja existent a la Generalitat.