Imminent enderroc de la històrica fàbrica Sala i Badrinas

Aquest dijous dia 14 començarà l’enderroc de l’antiga fàbrica tèxtil Sala i Badrinas al barri del Segle XX. Es tracta de la remodelació de tot un sector de més de 30.000 metres quadrats que acollirà el nou Institut Escola del mateix nom, uns 400 habitatges, un equipament municipal i una plaça pública. El solar es troba entre els carrers Baldrich, Prim, Lepant i la carretera de Rubí i el projecte entre d’altres singularitats també preveu l’obertura del carrer Escudé fins a la carretera.

De tots els projectes urbanístics amb llicència des del 2008, abans de la crisi immobiliària, el del Sala i Badrinas és el què s’ha adaptat més ràpidament a la normativa actual. L’últim tràmit de l’aprovació del Pla de Millora Urbana, el va passar el passat mes de febrer. Les obres d’enderroc duraran uns tres mesos i després la urbanització de la zona s’allargarà durant un any.

En aquest temps es pavimentaran carrers i voreres i es farà la xarxa de serveis bàsics, s’instal·larà el mobiliari urbà, la jardineria i la senyalització. El projecte té un pressupost de més de 5,7 milions d’euros. És previst que l’Institut Escola Sala i Badrinas entri en funcionament el curs 2023-24. En aquest sector, a finals dels anys 70 hi havia la popular fàbrica tèxtil Sala i Badrinas, l’últim dels grans vapors actius a la ciutat. Després les naus es van llogar per acollir-hi d’altres activitats.