Anella Verda Sequera Pac

Iniciada la licitació del camí que connectarà els trams 2 i 3 de l’Anella Verda

L’Ajuntament ha iniciat la licitació dels treballs per arranjar una part del segon tram de l’Anella Verda, que va quedar pendent d’executar. Es tracta de fer els 154 metres de camí que circula en paral·lel a la carretera de Rellinars, des del final del tram 2 fins a l’inici del tram 3, des de Ca n’Amat de la Muntanya i fins a l’inici del camí a Can Font de Gaià. El projecte surt a licitació amb un pressupost de 51.630 euros.

Aquest camí, que se situa en una cota lleugerament inferior a la carretera B-122, al marge del camp agrícola, tindrà un màxim de 2,5 metres d’amplada i el seu ferm tindrà una base de tot-ú. El projecte també contempla plantar 25 ametllers a la zona del camí, senyalitzar el punt per on les persones i els ciclistes podran travessar d’una banda a l’altra, canviar la barrera de seguretat que hi ha al costat d’aquest sender per una que combini fusta i acer i, també, instal·lar la senyalització de l’Anella Verda.

El mes de juny van finalitzar els treballs per adequar el segon tram, de 4,5 km, que circula entre les carreteres de Terrassa a Matadepera (BV-121), a l’altura del Pla del Bon Aire, i la part nord de la carretera de Terrassa a Rellinars (B-122). Es van crear dues portes d’accés (a Can Roca i a Can Colomer), es van condicionar tres àrees d’estada i es va senyalitzar tota la zona.

Anella Verda Mapa

També es van millorar diversos camins, com el dels plans de Can Bogunyà i l’enllaç des de l’escola Serra de l’Obac, al barri de Can Roca; el camí vell de Can Carbonell, el camí de l’Escaiol i el de Ca n’Amat de la Muntanya.

Anella Verda Sequera Pac

Altres treballs realitzats van ser: arranjar el ferm, fer plantacions puntuals de vegetació, clausurar camins no adequats al trànsit de vianants i identificar zones degradades per fer una restauració ambiental.

Pel que fa al tercer tram, la previsió és que el projecte s’aprovi aquest any. En aquest cas, serà un itinerari d’uns 5 km de longitud que enllaçarà la part sud de la carretera de Rellinars, en direcció a Can Gonteres, amb el barri del Roc Blanc.

Els cinc trams del camí circular de l’Anella Verda, tenen 35 km i donen la volta sencera al terme municipal. Ja té fets dos trams (1 i 2). El tram 1 té 7,5 km i està comprès entre la finca de Can Viver de Torrebonica i Can Carbonell, i el tram 2 té 4,5 km i va de la carretera de Matadepera a la de Rellinars.

Queden pendents el tram 3 (de 5 km i que anirà de la ctra. de Rellinars a la ctra. d’Olesa) i els trams 4 i 5, que estaran inclosos dins el mateix projecte. El tram 4 tindrà uns 10,2 km i està situat entre la carretera d’Olesa (Roc Blanc) i el carrer de Baix Riera (les Fonts) i, el 5, serà d’uns 7 km de longitud i està delimitat pel carrer de Baix Riera (les Fonts) i Can Figueres del Mas (Torrebonica).

L’Anella Verda comprèn el 65% del territori de Terrassa, situat entre l’entorn urbà i els límits municipals, que conforma el patrimoni natural pel seu valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. És una combinació de boscos, camps i torrents, de 4.400 hectàrees, que vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l’activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l’entorn.

 

 

 

camí circular anella verda 7