Isabel Darder, nomenada assessora de l’Equip de Govern en matèria d’educació

Isabel Darder ha estat nomenada com a personal eventual de confiança i assessorament especial en matèria d’Educació per a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa. Darder treballarà per fer front als reptes de futur de l’Educació a la ciutat i donarà assessorament a l’Equip de Govern en els diversos programes plantejats en matèria educativa com els projectes d’innovació educativa, d’orientació de l’alumnat, de suport als centres de primària i secundària, o en el desenvolupament dels Plans Educatius d’Entorn i en la gestió de l’escolarització a primària i secundària.

Isabel Darder va néixer a Barcelona l’any 1960. Ha estudiat Magisteri i Pedagogia Terapèutica. És mestra d’Educació Especial i funcionària de la Generalitat de Catalunya. També ha estat assessora de Projectes de Futur a l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2000, responsable de Polítiques Socials de la Secretaria del Govern de la Generalitat l’any 2004, i directora general de Comunicació i Serveis a la Comunitat Educativa entre els anys 2006 i 2010. Experta en educació inclusiva, Darder té àmplia experiència com a consultora en temes com l’anàlisi, diagnòstic i recerca de solucions a situacions de convivència, clima i problemes de relació dins de les organitzacions. Ha assessorat diferents administracions educatives en projectes propis tant municipals, com comarcals, autonòmics, estatals, europees i internacionals, així com entitats i empreses de l’àmbit del lleure, de la psicopedagogia, de la sociologia i de la comunicació.

El nomenament de Darder té efectes des del dilluns 17 de setembre. Amb aquest nomenament, l’Ajuntament de Terrassa tindrà tres persones prestant els seus serveis com a personal eventual de confiança i assessorament. Per acord del Ple Municipal del 25 de juny de 2015, el nombre de personal eventual de confiança i assessorament que pot prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Terrassa està fixat en un màxim de tres, tot i que segons la normativa vigent el màxim podria a ser de 27 en el cas dels municipis com Terrassa, amb una població entre els 75.000 i els 500.000 habitants.

 

[Font imatge: Europa Press]