Ja es poden sol·licitar ajuts per millorar l’accessibilitat als comerços

Des del passat dimecres 20 de setembre es poden tramitar les sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l’accessibilitat als comerços de la ciutat. El Ple municipal va aprovar el passat 29 de juny les bases d’aquesta convocatòria, que s’emmarca dins l’estratègia de l’accessibilitat universal, un dels temes claus de l’equip de Govern. El termini per formalitzar la petició d’aquesta subvenció es tanca el 30 d’octubre.

La concessió no es fa mitjançant un sistema de concurrència competitiva, és a dir, els ajuts s’aproven, si responen a les condicions, fins que la partida pressupostària destinada s’esgoti. Concretament, s’ha consignat una partida de 50.000 euros per a aquesta convocatòria, destinada als establiments comercials, de restauració o de serveis de la ciutat, de menys de 150 m2, que facin obres per adaptar-se a la legislació vigent en matèria d’accessibilitat. Igualment, les bases aprovades pel Ple estableixen que “l’import de la subvenció no ultrapassarà del 50% del cost acreditat de l’obra, amb un màxim de 1.500€”.

El tràmit de sol·licitud es pot formalitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c. dels Telers, 5). O bé, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament (https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7887).

Segons recullen les bases, l’objectiu és “garantir el dret de tothom d’accedir a totes les activitats, eliminant les barreres arquitectòniques que hi dificulten l’accés, i a la vegada promocionar i facilitar al petit i mitjà comerç la millora dels seus establiments per tal que qualsevol persona pugui accedir-hi i ser-ne client potencial”. Aquesta és una vella reivindicació de les entitats que formen part de la Comissió d’Accessibilitat, i s’emmarca dins de les tasques impulsades pel desenvolupament del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, signat l’any 2012.