Ja està obert a Can Jofresa, en horari diürn, el segon skateparc de Terrassa

Ja està obert, en horari diürn, el segon skateparc de Terrassa. Està a l’avinguda de Can Jofresa, entre els carrers d’Albert Einstein i de Badalona amb l’avinguda del Tèxtil.

Amb una superfície construïda de gairebé 1.500 m2, es tracta d’un equipament amb mòduls de formigó i a tres plataformes, que s’han adaptat al pendent transversal que hi ha a la mitgera. Un dels objectius del projecte ha estat respectar la vegetació existent i integrar la pista d’skate, sense alterar la continuïtat de la línia enjardinada de l’avinguda de Can Jofresa.

El projecte respon a la concepció d’un disseny on les plataformes 1 (més dura) i 2 (més suau) s’han situat a la part oest, per tal que sigui la zona més urbana, mentre que la plataforma 3 està a la part est, destinada a la gent que practica més en el bowl.

El nou equipament disposarà de columnes de 12 m d’alçada, que funcionaran en horari restringit, i de noves lluminàries. L’espai està enjardinat i compta amb pollancres, oliveres i plantacions arbustives. La resta està cobert amb gespa.

El circuit compta amb cartells informatius sobre l’horari, el funcionament i característiques de la instal·lació, així com la necessitat de complir amb la normativa, ja que és un equipament que només està permès pel patinatge i que no està supervisat.

El projecte ha estat dissenyat pel Servei de Projectes de l’Ajuntament, i ha comptat amb la col·laboració de la UPC. El pressupost ha estat de prop de 272.000 euros i les obres han anat a càrrec de l’empresa HPSA, Construcción y servicios medioambientales S.A.