Jordi Miralda I Nuri Escudé

Jordi Miralda parla de l’escalfament global gràcies a Rotary Club

Jordi Miralda, professor de recerca de ICREA de la UB ha ofert una conferència sobre l’escalfament global  convidat per el Rotary Club de Terrassa.

A començat la seva intervenció parlant del important balanç d’energia de la superfície terrestre. També de com la llum del Sol es compensa amb la radiació infraroja, de manera que com més gasos que absorbeixen l’infraroig a l’atmosfera (gasos d’efecte hivernacle), més abrigada quedarà la superfície terrestre.

A continuació ha explicat el cicle del carboni, tot indicant que les emissions humanes són en part absorbides en el sòl terrestre i els oceans, però el ritme d’absorció és lent. A la vegada el CO2 també provoca una acidificació de l’oceà. La conseqüència és que l’escalfament global actual està provocat per les emissions antropogèniques de CO2 més alguns altres gasos d’efecte hivernacle (com el metà entre d’altres).

Així, en la part final de la seva explicació, el professor Miralda a parlat dels impactes de l’escalfament global. La calor anirà augmentant, amb canvis pel medi ambient i l’agricultura, i onades de calor extrema que poden arribar a ser letals. Augmentaran els fenòmens climàtics extrems  i que això produirà una gran incertesa climàtica. També augmentarà l’acidificació i l’escalfament dels oceans. 

La possibilitat de no fer res suposaria que ens hauríem d’adaptar als canvis que ens vagin afectant, però és probable que l’escalfament global arribi a tenir conseqüències greus, amb cents de milions de víctimes i refugiats climàtics.

Les seves conclusions finals han estat que la incertesa científica no pot justificar la despreocupació o complaença per continuar com sempre. Cal actuar urgentment, per frenar les emissions de CO2 i per planificar possibles allaus de refugiats climàtics.

La presidenta del Rotary Club de Terrassa, la Sra. Nuri Escudé, li ha lliurat un obsequi per agrair-li la seva xerrada.

[Fotos: Rotary Club]

Jordi Miralda I Nuri Escudé