Jornada Oncogeriatria

Jornada de Controvèrsies en Oncologia de l’Hospital de Terrassa

L’Hospital de Terrassa ha acollit la primera Jornada de Controvèrsies en Oncologia del Consorci Sanitari de Terrassa amb el títol “Què ens aporta l’Oncogeriatria”, organitzada pel Servei d’Oncologia Mèdica del Consorci Sanitari de Terrassa.

Al Consorci Sanitari de Terrassa es diagnostiquen de càncer cada any més de 300 malalts majors de 70 anys. El càncer en l’ancià és un dels temes de més interès en l’oncologia actual, degut a l’envelliment de la població i a les peculiaritats d’aquest grup de malalts: canvis neuropsicològics, farmacocinètics, dependència de l’entorn familiar i social i polifarmàcia, entre d’altres.

L’objectiu d’aquesta jornada ha estat, doncs, proporcionar els coneixements necessaris que cal aplicar al malalt oncogeriàtric consensuant les diferències qualitatives que cal tenir en compte quan abordem aquest col·lectiu de pacients.