Jornada sobre Aplicació dels Drets Humans a Terrassa

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, amb la presència de la FAVT, ha organitzat aquest divendres en el Centre Cívic President Macià unes jornades de preparació del Segon Parlament Ciutadà de Terrassa, que es farà el 21 d’abril i que tractarà sobre Democràcia i Drets Humans a la Ciutat.

El Primer Parlament Ciutadà es va fer el gener de 2017 amb l’objectiu d́esdevenir una eina per al debat públic, un lloc per a l’escolta activa i per a la paraula i acció política ciutadana. Per arribar a aquests objectius, segons els organitzadors cal comptar amb una ciutadania informada, formada i amb capacitat crítica.

Per això, s’han de crear debats previs que permetin aprofundir i arribar a aquest Segon Parlament Ciutadà amb idees i propostes ja treballades que afavoreixin la presa d’acords i de declaracions comuns.

És per això que tant divendres com dissabte s’han presentat les “Jornades sobre Aplicació dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa” amb la participació, entre d’altres d’Isabel Marqués, Síndica Municipal de Greuges, o David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Terrassa.