Jovent Republicà i ERC-MES porten a ple la lluita contra la pobresa menstrual

Jovent Republicà, de la mà del Grup Municipal d’ERC-MES, presenten un acord de Junta de Portaveus per lluitar contra la pobresa menstrual, un problema que afecta a milions de persones arreu del món a causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual que moltes d’elles no es poden permetre.

La pobresa menstrual, però, no es limita només això, sinó que també cal tenir en compte la manca d’accés a banys i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el període menstrual.

És per aquest motiu que l’acord demana a l’Ajuntament de Terrassa que realitzi campanyes d’informació i sensibilització permanents des dels diferents serveis municipals dels productes sostenibles per a la menstruació com el coneixement d’aquesta des d’una perspectiva interseccional amb l’objectiu de «superar tabús i mites i donar eines, especialment al jovent».

A més, demana incorporar a nivell formatiu tallers de sensibilització i educació amb perspectiva de gènere i interseccional, des d’una òptica transversal, sobre la menstruació.

L’acord reclama a l’Ajuntament dotar de productes gratuïts d’higiene menstrual a totes aquelles persones en risc d’exclusió social, així com garantir l’accés als lavabos públics municipals. Pel que fa als lavabos municipals, demanen també que estiguin degudament senyalitzats amb cartells inclusius.

D’altra banda es proposa que en motiu del Dia Mundial per la Visibilització menstrual, el proper 28 de maig i cada any, il·luminar la façana de l’Ajuntament de color vermell per visibilitzar la menstruació, i també insta al govern de la Generalitat a realitzar campanyes de difusió sobre els productes d’higiene menstrual sostenibles i al govern de l’estat a reduir l’IVA dels productes menstruals al 4%.

Jovent creu «imprescindible treure la menstruació de l’esfera privada, on havia estat reglada i invisibilitzada, i situar-la al debat públic i impulsar des de les diverses administracions polítiques públiques que hi donin resposta». Alhora, consideren el coneixement com a base fonamental per «trencar tabús i mites i també educar en la diversitat: ni totes les persones que menstruen són dones, ni totes les dones menstruen».

A la proposta que va ser aprovada a la Junta de Portaveus del passat dilluns 26 d’abril també s’han sumat els grups municipals de TxT i JxT.