Joves de la Casa d’Oficis dignifiquen la plaça del Treball

Un grup de joves d’entre 18 a 24 anys vinculats a la Casa d’Oficis del Servei d’Ocupació, són els responsables de condicionar els nous espais verds de la plaça del Treball, a Ca n’Anglada. Amb aquesta actuació es vol provar l’eficàcia de la intervenció amb persones que estan directament vinculades al barri i aconseguir un millor ús dels espais verds.

L’elecció de les plantes s’ha fet de manera coordinada amb els alumnes i el monitor, per millorar així el grau d’implicació dels joves. Els treballs consisteixen en netejar l’espai i construir un sistema de reg, posar una manta antiherba i plantar la nova vegetació. Un cop es faci el tancament de l’espai verd, l’accés estarà prohibit com a mínim els pròxims 8 mesos, per evitar trepitjar la plantació i que es faci malbé.

El pressupost per aquesta actuació a la plaça que es troba entre els carrers Sant Damià, Aymerich Gilabertó, Sant Cosme i Jacint Elias, és de 6.000 euros. Les Cases d’Oficis són programes específics que busquen la inserció laboral dels joves menors de 25 anys i que combinen la formació amb la pràctica remunerada en diferents oficis.