Junts per Terrassa proposa ajuts a les empreses que contractins joves menors de 30

El grup municipal de Junts per Terrassa insta a les administracions a elaborar un Pla Estratègic d’Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l’ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.

Concretament, demana al Govern espanyol que impulsi reformes en l’àmbit laboral que fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva. A més, proposa reducció del 80% de la quota d’autònoms fins als 36 primers mesos, i una reducció del 50% fins al mes 48, per joves autònoms menors de 30 anys

Junts per Terrassa creu que “cal avançar en l’elaboració d’una nova legislació específica que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que incorpori les corresponents sancions a tota vulneració d’aquests drets laborals dels joves i que estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats, de pagament dels costos domèstics derivats del teletreball, de flexibilitat de les jornades laborals i de conciliació de la vida laboral, familiar i social“.

En l’àmbit municipal, proposa:

  • Desenvolupar bonificacions en impostos i/o taxes municipals o bé crear línies d’ajuts per aquelles empreses del municipi que efectuïn contractes indefinits a joves menors de 30 anys.
  • Crear una partida pressupostària en el pressupost municipal destinada a desenvolupar mesures específiques i a facilitar recursos per fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació entre joves menors de 30 anys.
  • Fomentar la creació de convenis de formació dual i convenis de pràctiques universitàries remunerades entre les empreses del municipi, així com també del mateix Ajuntament, i els diferents centres educatius.
  • Fomentar el desenvolupament i la formació en drets laborals als instituts d’educació secundària municipals.
  • Potenciar i millorar la infraestructura digital i tecnològica per agilitar els tràmits de la burocràcia de competència municipal.