Junts per Terrassa proposa fraccionar la suma dels tributs municipals en dotze rebuts mensuals

El grup municipal de Junts per Terrassa proposa poder distribuir, de manera uniforme en dotze mensualitats, l’import de tots els tributs municipals. La dotzena quota podria variar perquè serviria per fer-hi ajustaments i aplicardescomptes o bonificacions.

El Consistori ja permet fraccionar l’IBI en sis mensualitats i la taxa de residus i la de guals en dues. Junts però creu que si l’import és fix i constant tot l’any les famílies poden planificar millor els seus pagaments i evitar ensurts al compte corrent. Això creuen, incrementaria les domiciliacions i faria baixar el cost municipal de la recaptació executiva.

La proposta que Junts per Terrassa durà al ple de novembre demana que els serveis econòmics de l’Ajuntament estudiïn la posada en funcionament del fraccionament uniforme de tributs de cara a poder-la incloure a les ordenances fiscals pel 2022. Caldrà explorar també si, a banda de l’IBI, l’impost de vehicles i les taxes de guals i de residus la mesura podria incloure l’Impost d’Activitats Econòmiques, el rebut de l’aigua i les quotes d’escoles municipals.

La tarifa plana en el pagament de rebuts ja s’aplica amb èxit en municipis com Granollers, Manresa, Lleida, Girona i Olot.